Home

U fokusuFunkcija

Prezime i ime

Telefon

E_mail

Direktor Komore

Stanko Marković

014/23 79 58
+381648216606

stanko.markovic@pks.rs

Koordinator za industriju

Dijana Jeremić

014/51 03 44
+381648216609

dijana.jeremic@pks.rs

Samostalni stručni saradnik za industriju

Sanja Kremić-Milović

014/23 79 68
+381648216603

sanja.kremic.milovic@pks.rs

Koordinator za poljoprivredu

Mirjana Đorđević

014/23 79 47
+381648216608

mirjana.djordjevic@pks.rs

Koordinator za usluge

Biljana Vukomanović

014/51 03 45
+381648216605

biljana.vukomanovic@pks.rs

Samostalni stručni saradnik za usluge

Nenad Spasenić 

014/22 79 56
+381648216615

nenad.spasenic@pks.rs

Saradnik za opšte poslove

Milica Milisavljević

014/22 17 21
+381648216610

milica.milisavljevic@pks.rs

Saradnik za opšte poslove

Alen Simić

014/22 17 42
+381648216617

alen.simic@pks.rs

Saradnik za opšte poslove

Milorad Tomić

014/51 03 43
+381648216617

milorad.tomic@pks.rs

Odeljenje Šabac

Samostalni stručni saradnik kancelarije Komore

Vladimir Marković

015/353-948
+381648216611

vladimir.markovic@pks.rs

Odeljenje Loznica

Samostalni stručni saradnik kancelarije Komore

Veljko Vujaklija

015/891-701
015/893-041
+381648216655

veljko.vujaklija@pks.rs

, 
bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 14.03.2017. 02:50:13
bottom