Home

U fokusu

11111
RPK Valjevo Regionalna privredna komora Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, u skladu sa Zakonom o privrednim komorama (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 112/2015), od 1. januara 2017. godine posluje kao oragnizaciona jedinica Privredne komore Srbije. U nadležnosti Komore je regija „Kolubara-Mačva-Podrinje“ koja obuhvata područje Kolubarskog upravnog okruga i Mačvanskog upravnog okruga sa tri grada - Valjevo, Šabac i Loznica i 11 pripadajućih opština - Bogatić, Koceljeva, Vladimirci, Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija, Osečina, Mionica, Ub, Lajkovac i Ljig. Regija „Kolubara – Mačva – Podrinje“ prostire se u zapadnoj Srbiji, na rekama Kolubari, Drini i Savi. Blizina aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu, „Luke Beogad“, pruga Beograd-Bar, budući auto-put Beograd-Južni Jadran (Koridor XI), plovni potencijali reke Save, geotermalni izvori i raznolikost prirodnog okruženja, ključne su komparativne prednosti za razvoj privrede i privlačenje investicija. Cilj rada Komore je izgradnja partnerstva sa privredom u zajedničkim naporima ka stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, investicija, plasmana proizvoda i usluga na domaćem i inostranom tržištu.
Profil Regije Kolubara-Mačva-Podrinje:
  • Područje: 5.742 km2 – 6,5% teritorije Republike Srbije
  • Stanovništvo: 540.000
  • Region - Kolubarski i Mačvanski upravni okrug sa 3 grada (Valjevo, šabac i Loznica) i 11 opština (Mionica, Lajkovac, Ub, Osečina, Ljig, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Ljibovija, Krupanj, Mali Zvornik)
  • Broj preduzeća: 4.028
  •  Broj preduzetnika: oko 14.000
  • Obim spoljnotrgovinske razmene: 1.543 miliona USD
  • Partneri u spoljnoj trgovini: Italija, Nemačka, Rusija, Rumunija, Slovenija
  •  Izvozni proizvodi: kotlovi i mašine, odeća, rude, voće, obuća, plastika, mleko, životinje...
  • Uvozni proizvodi: kotlovi i mašine, plastika, vozila, filamenti, hartija/karton, gvožđe/čelik....
RPK Valjevo
Kosidba
, 
bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 30.04.2014. 11:26:50
bottom