13.07.2018 Ekоlоški izаzоvi privrеdе nа pоdručјu rеgiје

30.06.2018 Održan sastanak Sekcije tehničkih pregleda

12.06.2018 Drugi ciklus seminara o upravljanju ljudskim resursima

04.06.2018 Nastavljena tradicionalana saradnja sa Sajmom privrede u Subotici

22.05.2018 Konstituisan Odbor sektora usluga RPK Valjevo

22.05.2018 Prezentacija aktuelnih programa podrške privrednicima i preduzetnicima

16.05.2018 Konstituisan Odbor sektora industrije PKS - RPK Valjevo

10.05.2018 Održan okrugli sto "Mehanizmi naplate potraživanja"

....sve vesti......