18.09.2018 Fokus grupe u oblasti farmacije i tehničkih pregleda vozila

14.09.2018 Seminar - Aktuelnosti u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju

05.09.2018 Optimizacija administrativnih postupaka u oblasti upravljanja otpadom

01.08.2018 Održana obuka na temu evidencije i obračuna PDV-a i obrasca PPPDV

13.07.2018 Ekоlоški izаzоvi privrеdе nа pоdručјu rеgiје

30.06.2018 Održan sastanak Sekcije tehničkih pregleda

12.06.2018 Drugi ciklus seminara o upravljanju ljudskim resursima

04.06.2018 Nastavljena tradicionalana saradnja sa Sajmom privrede u Subotici

....sve vesti......