Home

U fokusu

PREGLED SVIH VESTI IZ KOMORE


28.04.2015 Kurs: Osposobljavanje rukovodioca HACCP tima u vodovodima U cilju usklađivanja za zakonskom regulativom Regionalna privredna komora Valjevo, u saradnji sa konsultantskom kućom "Consact" - domaći ogranak Consact International Consulting Groupe, organizoval......

24.04.2015 Usluge osiguranja u svetlu novog Zakona o osiguranju Povodom donošenja novog Zakona o osiguranju i njegove impelmentacije u praksi, Regionalna privredna komra Valjevo, u saradnji sa Narodnom bankom Srbije - Upravom za nadzor nad finansijskim institucia......

23.04.2015 Obuka na temu deklarisanja hrane Regionalna privredna komora Valjevo u saradnji sa Tehnološkim fakultetom iz Novog Sada organizovala je jednodnevnu obuku na temu deklarisanja hrane. U skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane i Pravilni......

21.04.2015 Prezentacija Halcom E-faktura u Valjevu Nakon prezentacije u Šapcu, u sardnji sa Regionalnom privrednom komorom Valjevo kompanija Halcom organizovala je i u Valjevu prezentaciju na temu smanjenja troškova preduzeća do 70% uz korišćenje......

17.04.2015 Održana VIII sednica Skupštine RPK Valjevo Glavni i odgovorni urednik NIN-a, Milan Ćulibrk, bio je gost VIII sednice Skupštine Regionalne privredne komore Valjevo, a radna tema Skupština bila je analiza makroekonomskog stanja u Srbiji. Gosp......

15.04.2015 Seminar: Finansijska analiza za vlasnike i menadžere u MSP sektoru U organizaciji Valor akademije, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Valjevo, održan je seminar na temu finansijske analize za vlasnike i menadžere u malim i srednjim preduzećima. Cilj semi......

09.04.2015 Radionica: Mala i srednja preduzeća - pokretač srpske privrede U cilju edukacije privrednika, razmene iskustava i primera dobre prakse, razmatranja aktuelnih tema sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća u našoj zemlji i koji su od značaja za njihov r......

08.04.2015 Prezentacija Halcom E-faktura u Šapcu U sardnji sa Regionalnom privrednom komorom Valjevo kompanija Halcom organizovala je prezentaciju na temu smanjenja troškova preduzeća do 70% uz korišćenje sistema HAL E-faktura. Na ovom besplatno......

26.03.2015 Seminar o klasifikaciji i obeležavanju hemikalija prema standardima EU U cilju informisanosti privrednika sa aktuelnom zakonskom regulativom u oblasti upravljanja hemikalijama, odnosno sa budućim obavezama privrednih subjekata u skladu sa nacionalnim i propisima EU, koj......

26.03.2015 Odbor Udruženja za bankarstvo - Unapređenje finansija sektora MSP a Sednici Odbora udruženja za bankarstvo, berzanske i druge finansijske poslove i osiguranje imovine i lica, koja je održana 26. marta u Valjevu, predstavljen je Pilot Projekat - SME Finanving Facil......

24.03.2015 Održan trening "Komunikacione veštine za menadžere" Regionalna privredna komora Valjevo, u toku marta organizovala je trening Komunikacionih veština za menadžere. Treninzi su zasnovani na praktičnoj primeni transakcione analize. U našoj sredini, ov......

20.03.2015 Stručni seminar za preduzeća u oblasti propizvodnje i prerade plastike U cilju podizanja nivoa informisanosti o najnovijim trendovima u industriji prerade plastičnih masa – polimera, Regionalna privredna komora Valjevo organizovala je stručni seminar namenjen preduze......

[Prva] << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >> [Poslednja]

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:44:56
bottom