Home

U fokusu

PREGLED SVIH VESTI IZ KOMORE


24.05.2013 Održana serija seminara o veštinama komunikacije za menadžere U Regionalnoj privrednoj komori Valjevo održana je serija seminara u kojoj je prva grupa menadžera iz različitih organizacija uspešno završila obuku o komunikacionim veštinama za menadžere. Pro......

27.05.2013 O makrekonomskim kretanjima na sednici Skupštine Komore Makroekonomska kretanja, analize, rizici i predviđanja u Srbiji, bile su centralne teme IV sednice aktuelnog saziva Skupštine Regionalne privredne komore Valjevo. Profesor Dr Vladimir Vučković, č......

27.05.2013 Autoklaster Srbija: Prezentacija "Lean Management" sistema Regionalna privredna komora Valjevo, u saradnji sa Automobilskim klasterom Srbije i kompanijom “CIMOS” iz Slovenije, organizovala je dvodnevnu radionicu na kojoj su privrednici upoznati sa metodol......

23.05.2013 Prezentacija: Projektovanje i izgradnja mini hidroelektrana Regionalna privredna komora Valjevo, nastavljajući aktivnosti afirmacije i informisanja o mogućnostima i praktičnim iskustvima ulaganja u obnovljive izvore energije, u saradnji sa Elektrotehničkim......

22.05.2013 Prezentacija aktuelnih javnih poziva za podršku privredi NARR U cilju informisanja privrednika i preduzetnika o aktuelnim javnim pozivima i programima podrške preduzetništvu, koje realizuje MInistarstvo finansija i privrede, Nacionalna agencija za regionalni r......

17.05.2013 Poseta delegacije Grada Valjeva Prilepu Na poziv Grada Prilep i Regionalne privredne komore Prilep, 16. i 17. maja organizovana je poseta delegacije zbratimljenog Grada Valjeva, u čijem sastavu su bili Vitomir Mitrović, zamenik gradonače......

16.05.2013 Tribina: Zakon o planiranju i izgradnji-konverzija-legalizacija U suorganizaciji Regionalne privredne komore Valjevo i Ministarstva građevine i urbanizma Republike Srbije održan je radni sastanak u cilju informisanja lokalnih uprava i privrede o propisima, novin......

15.05.2013 Promocija Centra za usluge i posredovanje PKS U cilju informisanja privrednika o poslovima i aktivnostima koje na osnovu javnih ovlašćenja pruža Centar za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije, kao i usluga i poslovnih informacija, Pri......

25.04.2013 Prezentacija mera za podršku investiranju u obnovljive izvore energije U cilju afirmacije i potpunijeg informisanja privrednika i kompetentnih institucija sa područja RPK Valjevo o novim merama, aktivnostima i uslovima podsticaja u oblasti upotrebe obnovljivih izvora en......

19.04.2013 RPK Valjevo na Sajmu kompanija AIESEC projekta Studentska organizacija AIESEC ( PF Singidunum ) realizovala je projekat " Step to business " od 15 do 19 aprila 2013 godine. U tom periodu održan je niz interaktivnih radionica sa ciljem edukacije ......

19.04.2013 Primena proipisa u otkupu poljoprivrednih i šumskih proizvoda Kako je donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV, ali i drugi propisi koji bi otkupljivače poljoprivrednih proizvoda mogli dovesti u dilemu i izazvati nesvesne greške u otkupu, Regionalna priv......

18.04.2013 Obuka: Mikrobiološki kriterijumi u proizvodnji i preradi mesa Regionalna privredna komora Valjevo u saradnji sa Veterinarskim Specijalističkim Institutom "Šabac" iz Šapca, organizovala je jednodnevnu obuku na temu primene zakonaske regulative (mikrobioloških......

[Prva] << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >> [Poslednja]

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:44:56
bottom