Home

U fokusu

PREGLED SVIH VESTI IZ KOMORE


14.12.2011 Guverner NBS o monetarnim kretanjima na konstitutivnoj sednici Skupštine Komore Na konstitutivnoj sednici novog saziva Skupštine Regionalne privredne komore Valjevo održanoj danas u Valjevu, u prvom, radnom delu sednice, pored konstitutivnih tačaka, verifikacije mandata novih ......

08.12.2011 III Završni modul WIFI IKT obuke U oranizaciji RPK Valjevo i RPK Pančevo u saradnji sa WIFI IKT Institutom iz Beča (Komora Austrije) danas je započeo treći završni modul na temu Top menadžment, lobiranje koju realizuje Vilma G......

08.12.2011 Registrovani kurs: HACCP sistem za trgovce i distributere hrane Prema Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS 41/2009, član 47.) „subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i ......

06.12.2011 Okrugli sto: Pristup izvorima finansiranja za sektor MSP Regionalna privredna komora Valjevo, u saradnji sa USAID Projektom za bolje posloavnje (USAID BEP) organizovala je okrugli sto u Šapcu na temu "Pristup izvorima finansiranja malih i srednjih preduze......

05.12.2011 Registrovani kurs za auditora HACCP sistema U saradnji sa "Consact"-om, domaći ogranak Consact International Consulting Groupe, RPK Valjevo je organizovala još jedan krug registrovanog kursa za osposobljavanje proveravača (auditora) HACCP si......

25.11.2011 Projekat Goša-PKS: Inovacije u zavarivanju, materijalima, inženjerskom softveru Održana je i poslednja konstitutivna sednica Odbora za hemujsku, drvnu, tekstilnu, industriju kože i grafičku delatnost, 25.11.2011. u Šapcu, u prostorijama Centara za stručno usavršavanje.
......

28.11.2011 RPK Valjevo na 6. Sajmu Etno Hrana i Piće u Beogradu Na 6. Beogradskom sajmu etno hrane i pića, sa 250 izlagača i 1.000 ručno rađenih proizvoda, pored predstavljanja promocije nacionalnih specijaliteta i receptura, cilj manifestacije jeste i promoci......

24.11.2011 Započeo II Modul WIFI kursa na temu: Strateško planiranje/vođenje preduzeća Danas je započeo II Modul WIFI kursa na temu: Strateško planiranje/vođenje preduzeća, koji se realizuje od 24-26 novembra 2011. godine u organizaciji RPK Valjevo i RPK Pančevo i saradnji sa WIFI ......

23.11.2011 Trendovi u poljoprivrednoj proizvodnji - aktuelna tema novog saziva Odbora Udruženja Trendovi u poljoprivrednoj proizvodnji u tekućoj godini, u poređenju sa rezultatima iz prethodnih godina, uz analitički osvrt na perspektive ovog sektora, bili su tema konstitutivne sednice Odbora ......

22.11.2011 Počela realizacija projekta: Jačanje glasa biznisa Regionalna privredna komora Valjevo u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera (SAM) i Centrom za liberalno-demokratske studije (CLDS) iz Beograda organizovala je sastanak sa privrednicima sa cilje......

18.11.2011 Novi saziv komunalaca RPK Valjevo protiv usvajanja Zakona o komunalnoj delatnosti Na sednici je konstituisan Odbor koji broji 15 članova i izabrani su predsednik odbora Slobodan Pavlović,direktor JKP "Vidrak"iz Valjeva a za zamenike izabrani su Danica Đurić,zamenik direktora u ......

18.11.2011 Prezentacija: Novine u Zakonu o deviznom poslovanju U saradnji sa Narodnom bankom Srbije i Ministarstvom finansija Republike Srbije, u okviru konstitutivne sednice Odbora Udruženja za bankarstvo, berzanske i druge finansiijske poslove i osiguranje imo......

[Prva] << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >> [Poslednja]

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:44:56
bottom