Home

U fokusu

PREGLED SVIH VESTI IZ KOMORE


24.04.2018 USAID radionica o povoljnim izvorima finansiranja za MMSP sektor U saradnji Privreene komore Srbije - Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga ,USAID projekta za konkurentnu privredu i konsultantske kompanije WM Equity Partners doo, Beo......

19.04.2018 I sednica Odbora za poljoprivredu RPK Kolubarskog i Mačvanskog okruga Danas je u Valjevu održana konstitutivna sednica Odbora sektora poljoprivrede, tela u čijoj nadležnosti će biti razmatranje poslovanja i problematike u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrij......

17.04.2018 Business lens poslovna dijagnostika U saradnji Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), i Frankfurtske škole za finansije i menadžment, ......

03.04.2018 Radionica "Izazovi u implementaciji dualnog obrazovanja u Srbiji" U okviru projekta "Learning By Doing" u Obrazovno-kulturnom centaru "Vuk Karadžić" u Tršiću, PKS-RPK Valjevo i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja su kао pаrtnеri nа prојеkt......

30.03.2018 Održana I sednica Grupacije trgovaca prehrambenim proizvodima PKS u Valjevu I sednica Grupacije trgovaca prehrambenim proizvodima na veliko i malo Privredne komore Srbije održana je 30. marta u Hotelu Grand u Valjevu. Sednicu su vodili Desimir Tadić, predsednik Grupacije i ......

27.03.2018 O problemima drvoprerađivača u Tršiću U RPK Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, u Tršiću održan sastanak na temu Problematika proizvodnje drvoprerađivačkog sektora. Sastanak je realizovan na inicijativu privrednika ovog sekto......

27.03.2018 Kontinuirano usavršavanje posrednika i zastupnika u osiguranju U Regionalnoj privrenoj komori Kolubarskogi i Mačvanskog upravnog okruga krenuo je prvi krug realizacije edukativnog programa kontinuiranog usavršavanja ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastup......

28.02.2018 O planovima i privrednim kretanjima na 3. sednici Parlamenta privrednika Na trećoj sednici Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, predstavljeni su pokazatelji poslovanja privrede na regionalnom nivou tokom prethodne g......

20.02.2018 O kvalitetu mleka na III sednici Sekcije mlekarske industrije Na III sednici Sekcije mlekarske industrije proizvođača i prerađivača mleka Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga na temu otkupa sirovog mleka. Razmatrana je primen......

23.01.2018 Predstavljene mere IPARD programa Republike Srbije U saradnji sa Sektorom za poljoprivredu Privredne komore Srbije, u Regionalnoj privrednoj komori Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga održana je prva rаdiоnica na temu prеdstаvlјаnja mеr......

23.01.2018 Konstituisana Sekcija proizvođača hrane za životinje U skladu sa Pоslоvnikom о rаdu grupаciје Udružеnjа Privrеdnе kоmоrе Srbiје i zаklјučkа Оdbоrа Grupаciје prоizvоđаčа hrаnе zа živоtinjе Privredne komore Srbije о......

21.12.2017 Konstituisana Sekcija za računovodstvene poslove Na osnovu odluke sekretara Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti, Grupacije za računovodstvene poslove Privrene komore Srbije, u Regionalnoj privrеdnoj kоmоri Kolubarskog i Mačva......

[Prva] << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >> [Poslednja]

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:44:56
bottom