Home

U fokusu

PREGLED SVIH VESTI IZ KOMORE


28.05.2010 Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju - drugi krug Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju ušlo je u drugi krug nakon recenzija prijava. Timovi sa regionalnog područja posle ocena prijavljenih inovativnih ideja i realizovanih inovacija pokazal......

21.05.2010 Informisanje u novom ruhu Savet za informisanje, marketing i promociju na upravo održanoj sednici na Divčibarama, opredelio se da pojedine oblike informisanja komore preuredi i da im drugačiji oblik i sadržaj.Predlozene su......

28.05.2010 Registrovani kurs za ospobljavanje rukovodioca HACCP tima U Regionalnoj privrednoj komori Valjevo, održan je još jedan u seriji akreditovanih kurseva za rukovodioca HACCP tima u preduzećima. Obaveza preduzeća koja se bave proizvodnjom i prometom prehramb......

25.05.2010 O unapređenju usluga i povećanju zadovoljstva kupca na sednici Odbora za kvalitet Shodno Programu rada Odbora za kvalitet i zaštitu životne sredine , održana Sednica Odbora sa veoma interesantnom temom : Unapređenje usluge i povećanje zadovoljstva kupca, o kojoj je govorio g-d......

20.05.2010 Registrovani kurs o CE označavanju proizvoda U organizaciji Komore Valjevo i Konsultantske firme " Consact" od 18-20 maja održan Registrovani kurs za osposobljavanje stručnjaka za postupak dokazivanja usaglašenosti proizvoda za Ce označavanj......

22.05.2010 RPK Valjevo na 77. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 77. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu okupio je najznačajnije kompanije u agroindustriji, pojoprivrednoj proizvodnji, mehanizaciji, najbolje u stočarstvu, voćarstvu, ratarstvu... Održ......

17.05.2010 Učešće preduzeća sa područja RPK Valjevo na 54.Međunarodnom sajmu tehnike Nastavljajući sa realizacijom Projekta predstavljanja Regije Kolubara - Mačva - Podrinje, u cilju promocije proizvodnih potencijala preduzeća iz oblasti metalne i elektroindustrije, i ove godine RP......

11.05.2010 Prezentacija usluga Eurobank EFG Srbija Eurobank EFG Srbija, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Valjevo, prdstavila je danas svoje usluge - kreditne linije, devizne poslove sa inostranstvom, vođenje računa i konsalting, privredn......

05.05.2010 Susret privrednika i ekonomskih savetnika Vlade Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Srbije po uzoru na razvijene zemlje sveta uspostavilo je novi mehanizam delegiranja ekonomkskih save......

29.04.2010 Benchmarking radionica u kompaniji Galeb Group U oranizaciji FQCE - Fonda za kulturu kvaliteta i izvrsnost u Kompaniji GALEB GROUP, domaćinu, održana veoma uspešna benčmarking radionica, koja se bavila sledećim aspektima : Razvoj partnerstva,......

30.04.2010 Primena elektronskih sertifikata u privredi Regionalna privredna komora Valjevo, u saradnji sa Sertifikacionim telom Privredne komore Srbije, predstavila je danas novu uslugu Komorskog sistema Srbije - izdavanje elektronskih sertifikata. Sertif......

29.04.2010 Novi Pravilnici iz oblasti hrane za životinje Primena i tumačenje novih pravilnika i instrukcija iz oblasti hrane za životinje, bila je tema III sednice Grupacije za stočarsku proizvodnju i preradu koja je danas održana u Regionalnoj privredn......

[Prva] << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >> [Poslednja]

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:44:56
bottom