Home

U fokusu

PREGLED SVIH VESTI IZ KOMORE


17.03.2010 Održana sednica Odbora Grupacije pekara - Sekcije opštih udruženja preduzetnika Sednica Odbora Grupacije pekara održana je 17. marta 2010. godine u Valjevu gde se raspravljalo o razvoju i primeni Programa i principa HACCP u proizvodnji hrane kao i primena Zakona o bezbednosti i......

16.03.2010 Radionica o novim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu U cilju usklađivanja zakonodavstva sa postojećim zakonskim rešenjima zemalja u okruženju i Evropi, u Srbiji je donet niz zakonskih propisa kojima se uređuje sistem bezbednosti i zdravlja na radu.......

12.03.2010 Podizanje svesti o značaju akretitacije sistema upravljanja zaštitom životne sredi U oranizaciji RPK Valjevo i saradnji sa Komorom Srbije, Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja , Akreditacionim telom Srbije u Šapcu, u......

04.03.2010 Novine u propisima iz oblasti tekstila, kože i obuće Imajući u vidu aktuelnost zakonske regulative u oblasti tekstilnih proizvoda, proizvoda od kože i obuće, naročito u delu koji se odnosi na bezbednost proizvoda i zaštitu krajnjeg potrošača, kao......

01.03.2010 Osposobljavanje auditora sistema menadžmenta bezbednošću hrane ISO 22000:2005
HACCP, kao metod za analizu opasnosti po bezbednost hrane i sistema za kontrolu tih opasnosti, mnogobrojne države, među kojima je i naša, nametnule su kao zakonsku obavezu učesnicima u "lanc......

13.02.2010 Druga konferencija ženskog preduzetništva komora Srbije Hotel "Vrujci", Banja Vrujci, Gornja Toplica kod Mionice,12. i 13. februara bilo je mesto sastajanja poslovnih žena, preduzetnica Srbije, u organizaciji Regionalne privredne komore Valjevo. Naime, u ......

09.02.2010 Konferencija o razvojnim projektima u slivu reke Save U Moroviću je održana Konferencija o razvojnim projektima u slivu reke Save na kojoj su učestvovali predstavnici komora članica projekta Ekonomska regija u slivu reke Save. Ovaj projekat započet ......

02.02.2010 SIEPA - Promocija programa podrške izvoznicima U saradnji sa SIEPOM, Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza, Regionalna privredna komora Valjevo organizovala je promociju programa podrške izvoznicima koje je ova Agencija predvidela za 20......

29.01.2010 Savet za informisanje, marketing i promociju - Privatizacija medija, tužna tema Sednica saveta za informisanje, marketing i promociju koja je održana 29. januara, u Loznici, bila je prilika da se čuje tužna priča o privatizaciji medija na području komore. Naime, tužna je je......

02.02.2010 Registrovani kurs za ospobljavanje rukovodioca HACCP tima U skladu sa novim Zakonom o bezbednosti hrane (Sl.glasnik RS 41/2009), od 2. juna 2009. godine, koji uređuje opšte uslove za bezbednost hrane i hrane za životinje i odnosi se na fizička lica - pre......

01.02.2010 Seminar - Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2009. Regionalna privredna komora Valjevo u saradnji sa časopisom Revizija organizovala je besplatan jednodnevni seminar na temu "Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2009. godinu za privredna društva,......

13.01.2010 Tradicionalni novogodišnji koktel preduzetnika i privrednika Loznice U Loznici, u prostorijama "Đačkog restorana" održan je tradicionalni novogodišnji koktel, preduzetnika i privrednika. Koktel koji se već godinama održava organizovali su Regionalna privredna kom......

[Prva] << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:44:56
bottom