Home

U fokusu

PREGLED SVIH VESTI IZ KOMORE


22.05.2017 Zapažen nastup PKS na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu Na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu održanom od 13. do 19. maja 2017. godine, na Novosadskom sajmu, Privredna komora Srbije se predstavila zajedničkim nastupom 24 kompanije iz cele Srbije.

28.04.2017 Održan seminar o bescarinskom izvozu u SAD U suorganizaciji Privredne komore Srbije i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, u Regionalnoj privrednoj komori Kolubarskog I mačvanskog upravnog okruga održan je seminar na temu besc......

11.04.2017 Održana radionica Unapređenje turističkog proizvoda - banjski turizam Regionalna radionica na temu "Unapređenje kvaliteta turističkog proizvoda-banjski turizam" u organizaciji Privredne komore Srbije, Udruženje za turizam, PKS RPK Kolubarskog i Mačvanskog upravnog o......

11.04.2017 Prezentacija Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane Privrеdnа kоmоrа Srbiје - Rеgiоnаlnа privrеdnа kоmоrа Kоlubаrskоg i Маčvаnskоg uprаvnоg оkrugа, u saradnji sa Мinistаrstvom pоlјоprivrеdе i zаštitе živоtnе sr......

07.04.2017 Održan seminar u saradnji sa IFC: Upravljanje malim i srednjim preduzećima U saradnji Privrеdne kоmоre Srbiје (PKS) - Rеgiоnаlne privrеdne kоmоre Vаlјеvо i Меđunаrоdne finаnsiјske kоrpоrаciјe (IFC), u оkviru Prоgrаmа unаprеđеnjа kоrpоrаt......

31.03.2017 Prezentacija aktuelnih programa podrške privrednicima i preduzetnicima U cilju upoznavanja privrednika, preduzetnika,nezaposlenih sa aktuelnim progarmima podrške razvoju, zapošljavanja i konkurentnostii, Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Loznica, PKS RPK K......

31.03.2017 Unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla Na sednici Grupаciјe udružеnjа Privrеdnе kоmоrе Srbiје, Sеkciјe klаničnе industriје - prоizvоdnjа, оbrаdа i kоnzеrvisаnjе mеsа i prоizvоdа оd mеsа i Sеkciјe mlе......

24.03.2017 Održan seminar na temu Carinskog poslovanja u Valjevu U cilju redovnog infiormisanja privrednika, izvoznika, uvoznika, špeditera, i drugih zastupnika u spoljnotrgovinskom poslovanju, 24.marta u Komori Valjevo održan semina r na temu NOVINA U CARINSKOM......

23.03.2017 Poseta preduzećima u oblasti prerade plastike Na inicijativu predstavnika Privredne komore Srbije - Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala, 23. marta, realizovana je poseta privrednim društvima/prerađivačima plastike, koja posl......

23.02.2017 Info dan o programima EU namenjenim sektoru MSPiP Danas je u Rеgiоnаlnoj privrеdnoj kоmоri Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, u saradnji sa Privrеdnom kоmоrom Srbiје i Еvrоpskom mrеžom prеduzеtništvа održan Infо dаn na t......

21.02.2017 Prezentacija programa Erste banke - Korak po korak U cilju upoznavanja privrednika, preduzetnika, startap preduzeća, predstavnika agencija, lokalnih samouprava, predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje, 21.februara u Komori Valjevo održana......

07.02.2017 PKS i CEVES u poseti Valjevu Na inicijativu Privredne komore Srbije, Regionalna privredna komora Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, uključena je u realizaciju projekta Svetske banka: "Analiza performansi I lanaca vrednos......

[Prva] << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >> [Poslednja]

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:44:56
bottom