Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

17.05.2011                  Seminar: Spoljnotrgovinski instrumenti u Srbiji

Regionalna privredna komora Valjevo, u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srbije, organizovala je seminar o instrumentima carinskog sistema i carinskim procedurama u Šapcu. Cilj seminara bio je bliže upoznavanje sa novim carinskim instrumentima i procedurama za njihovo korišćenje, benefitima sporazuma o slobodnoj trgovini, primeni pravila kumulacije porekla robe u tim sporazumima, kao i pravilima o domaćem nepreferencijalnom i preferencijalnom poreklu robe i procedurama obezbeđenja odgovarajućih sertifikata o poreklu radi izvoza robe. Na seminaru će biti predstavljene promene u nomenklaturi Carinske tarife za 2011. godinu, stope carine za primenu Prelaznog trgovinskog sporazuma sa EU, Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom, zemljama EFTA, zemljama Carinske unije - Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom, Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom, koja je u primeni od 1. januara 2011. godine, kao i druga podzakonska akta doneta na osnovu Carinskog zakona. U okviru seminara posebno su istaknute noivine koje se odnose na dalji proces carinske liberalizacije u skladu sa novim sporazumima o slobodnoj trgovini kojer je Srbija potpisala, kao i pitanja zaštite intelektualne svojine u carinskom postupku, ovlašćenih pravnih subjekata za zastupanje u carinskom postupku, stručnog ispita za carinske agente i njihove uloge u spoljnotrgovinskom poslovanju preduzeća.

Više informacija: Ljuba Petrović, sekretar Odbora za sistemska pitanja i ekonomske odnose sa inostranstvom, tel: 014/221-721, e-mail: ljuba@rpk-valjevo.co.rs

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom