Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

31.05.2011                  Tribina: Dobra proizvođačka praksa i uslovi otkupa jagodastog voća

Regionalna privredna komora Valjevo u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Upravom za zaštitu bilja, organizovala je tribinu sa temom Dobra proizvođačka praksa u proizvodnji i minimalni tehnički uslovi pri otkupu jagodastog voća. Preduzeća na području regije koja se bave voćarskom proizvodnjom i preradom imala su priliku da čuju bitne informacije o zahtevima evropskog tržišta, kada su u pitanju standardi u maloprodaji svežeg voća i povrća. Dobra poljoprivredna praksa - ili standard GLOBAL GAP (Good agriculture practice) - nastao je prvobitno kao evropski standard EUREP GAP sa ciljem postavljanja pravila u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koja se moraju zadovoljiti da bi se poljoprivredni proizvodi mogli plasirati u maloprodaju, odnosno direktno krajnjim potrošačima. Obzirom da je ovaj standard registrovalo preko 100.000 proizvođača u celom svetu, u preko 75 zemalja, prerasta iz evropskog u svetski. Ovaj standard predstavlja svojevrsnu garanciju krajnjim potrošačima da je poljoprivredni proizvod koji su kupili, zdravstveno ispravan i bezbedan za upotrebu. To se postiže primenom niza higijenskih pravila u procesu proizvodnje i pravilnom primenom agrotehničkih mera. Standard može biti registrovan na individualnog proizvođača, ili za grupu, što je posebno pogodno za usitnjena domaćinstva. Posebno je posvećena pažnja kontroli o pravilnoj upotrebi pesticida, čija nepravilna upotreba može značajno oštetiti zdravlje ljudi i diskvalifikovati proizvode sa tržišta. Predviđena je evidencija o upotrebi pesticida u procesu proizvodnje, koja teba da sadrži podatke o svim upotrebljenim pesticidima, količinama, datumima, periodima karence. Takođe, mora se obezbediti adekvatna higijena radne snage, ambalaže koja se upotrebljava, kao i prevoznih sredstava za transport proizvoda, koja se u periodu otkupa proizvoda mogu koristiti samo za tu namenu. U drugom delu tribine, posebno su razmatrana pravila koja regulišu otkupna mesta za poljoprivredne proizvode. Ono što je osnovno, jeste da otkupna mesta moraju biti registrovana u Ministarstvu poljoprivrede, jasno obeležena, raspolagati adekvatnim higijenskim uslovima - (pre svega prisustvo čiste vode) i kompletnom dokumentacijom o primljenoj robi. Međutim, u praksi postoji mnoštvo problema koje su istakli predstavnici preduzeća koja se bave ovim poslom - prisustvo čiste vode na udaljenim otkupnim mestima, stanje objekata, loša putna infrastruktura, plaćanje u gotovini...

Tekst Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu na otkupnim mestima možete preuzeti OVDE

Za sve dodatne informacije obratite se Mirjani Đorđević-Gavrilović, sekretaru Odbora Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju na e-mail: mira@rpk-valjevo.co.rs, kontakt telefon je: 014/221-721.

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom