Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

30.05.2011                  RPK Valjevo i Klaster Lzo-Tex na specijalizovanom sajmu u Frankfurtu

Regionalna privredna komora Valjevo, u svojstvu jedne od potpornih institucija novoformiranog klastera proizvođača lične zaštitne odeće i opreme „LZOTEKS“ iz Loznice, u okviru zajedničkog projekta sa PKS-Udruženjem za tekstil, kožu, odeću i obuću, Predstavništva PKS u Frankfurtu i Asocijacije evropskih proizvođača tekstila - EURATEX-a (Brisel), organizovala je zajednički nastup preduzeća-članova klastera na renomiranom specijalizovanom Sajmu u Frankfurtu (Nemačka). Ciljevi ovog nastupa su uglavnom bili skoncentrisani na: ispitivanje mogućnosti saradnje sa potencijalnim partnerima radi izvoza na nemačko, ostala EU tržišta i šire, kao i mogućnosti za obezbeđenjem povoljnijih izvora snabdevanja materijalima, radi zajedničke nabavke od strane klastera. Svoje eksponate izložile su sledeće firme : „Stim-Import“-Loznica, „Znak“- Pančevo, „Slava-tekstil“- Kruševac, „“DD&M“- Beograd, „Jugotex“-Smederevo, „Era-Tex“- Rumenka, „S&D“-Stara Pazova, „POLO“-Temerin(Novi Sad), a takođe i Pamučni kombinat „Yumco“-Vranje, kao nezavisni izlagač, pozvan od strane PKS-Beograd. U okviru ovog Sajma, postojale su tri tematske sajamske celine:

1) „TECHTEKSTIL“- Sajam lične zaštitne odeće; 2) „TECHPROCESS“- Sajam mašina i opreme za tekstilnu industriju i 3) „MATERIAL VISION“- Sajam tekstilnih tkanina i prediva. Prisutno je bilo oko 330 izlagača iz 40 zemalja sveta.

Realizovane su sledeće aktivnosti u toku trajanja Sajma:

1.) Obavljeni su mnogobrojni kontakti na samom štandu, a najkonkretniji su bili sa: „IIGM“, „PFLNNER“ i „LEIBER“Gmbh, „EURODRESS“ (Nemačka), „RICARDO“(Kenija), „HETMAN“(Poljska), „MEGA GARMENTS“ CO (Egipat), „DIRD GROUP“(Bangladeš), „MASTER TEXTILE“ltd(Pakistan) i drugi;
2.) Realizovane su posete drugim štandovima i obavljeni ranije zakazani razgovori od strane EAN (Evropske mreže preduzetništva) na temu proizvodnje tekstila za medicinske svrhe, na štandu kompanije „BAYERN INNOVATIV“(Nemačka);
3.) Učešće na mnogobrojnim stručnim prezentacijama svetsih kompanija, prisutnih na Sajmu;
4.) Poslednji dan Sajma, organizovana zajednička poseta ilagača-članova klastera „LZOTEKS“ i „JUMKO“-Vranje, predstavništvu PKS u Frankfurtu, gde se razgovaralo na temu sadašnjih mogućnosti srpske tekstilne industrije za ponovni povratak na nemačko tržište i povećanja postojećeg nivoa spoljnotrgovinske razmene.

Pokriće troškova organizovanja ovog sajamskog nastupa snosila je Evropska Asocijacija Proizvođača Tekstila (EURATEX) sa sedištem u Briselu, čiji je aktivan član i PKS-Udruženje za tekstil, kožu, odeću i obuću.

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom