Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

24.12.2014                  IV sednica Odbora Udruženja za komunalnu privredu

Na četvrtoj sednici Odbora Udruženja za komunalnu privredu Komore Valjevo, koja je održana 24. decembra razmatrani su: aktuelno stanje u komunalnoj privredi u Srbiji i na području Regije, kao i Koncept reformi komunalnog sektora i predlozi i inicijative za bolja sistemsak rešenja za komunalni sektor. Istaknuto je, da se sva preduzeća suočavaju sa problemima nedovoljne i otežane naplate, obrezbeđenja tekuće likvidnsoti, povećanja dugovanja privrede, građana, osnivača, a zbog problema u finansiranju u većini preduzeća zaustavljena je investiciona aktivnost izuzev projekata međunarodne zajednice. Poseban problem predstvalja način formiranja cene, cene su nerelane i netržišne. Sekretar Odbora Udruženja za komunalnu privredu Tatjana Ercegović-Petrić upoznala je sa Konceptom reformi kominalnog sektora, koji obuhvata 4 koraka: saglasnost svih ključnih aktera oko koncepta i glavih opredeljenja, popravaljnje osnovnih parametara psoloavnja postojećih vršilaca komunalnih delatnosti, donošenje plana restrukturiranja na nacionalnim i lokalnom nivou odlučivanja i sam postupak restrukturiranja.Takođe, razgovarano je o inicijativama za izmenu Zakona o komunalnim delatnostima koju su upućene nadležnim ministarstvima.Članovi Odbora usvojili su plan aktivnosti za 2015 godinu.

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom