Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

25.12.2014                  VII Sednica Skupštine RPK Valjevo

U okviru VII sednice Skupštine Regionalne privredne komore Valjevo sumirani su poslovni rezultati na regionalnom području u protekloj godini. Usvojeni su Program rada i Finansijski plan Komore za 2015. godinu, kao i Odluka o stopi članarine, koja je ostala na istom nivou od 0,33% od isplaćenih bruto zarada.

Gost Skupštine bio je Prof. Dr Dobrosav Milovanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesor Milovanović govorio je o reformi inspekcijskih organa, kroz najavu zakonskih rešenja koja donosi novi Zakon o inspekcijskom nadzoru, koji je u pripremi. U sadašnjoj praksi insoekcijskog nadzora uočeni su brojni problemi koji ugrožavaju pravnu sigurnost i izvesnost, kao ključne elemente stabilnog i predvidivog poslovnog ambijenta. To su bili osnovni razlozi zbog kojih je doneta odluka da se donese novi zakon o inspekcijkom nadzoru koji bi trebao da otkloni brojne nedoumice i probleme u praksi. Ključne novine koje će predvideti novi zakon jesu pravna obaveznost mišljenja koja izdaju nadležna ministarstva po zahtevu pravnih subjekata. Mišljenja ministarstava biće obavezujuća ne samo u konkretnom slučaju, već će važiti i za sve iste slučajeve koji će se u budućnosti javljati u praksi. Cilj zakona je obezbeđenje pravne sigurnosti i izvesnosti, a to se može postići samo kroz jasnu koordinaciju rada javne uprave i jednaku primenu propisa na sve pravne subjekte. Mišljenja koja izdaju nadležna ministarstva biće objavljena i javno dostupna. zakon će uvesti precizne standarde inspekcijskog nadzora što će olakšati rad samim inspektorima, ali i subjektima koji su predmet inspekcijskog nadzora. Inspekcijski nadzor i rešenja koja iz njega proizilaze moraju biti jednako obavezujuća u istim situacijama i kod različitih pravnih subjekata.

U drugom delu sednice, održana je svečana dodela nagrada Komore za najbolje poslovne i preduzetničke rezultate u 2014. godini - Saznajte više

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom