Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

11.02.2015                  Prezentacija Programa EU za mala i srednja preduzeća - Horizont 2020

U suorganizaciji Regionalne privredne komore Valjevo, Privredne komore Srbije/Evropska mreža preduzetništva Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, održan je info dan programa Evropske unije za finansiranje istraživanja i inovacija – Horizont 2020 – sa fokusom na mikro, mala i srednja preduzeća. Cilj info dana je da se malim i srednjim preduzećima predstavi program Horizont 2020 i njegove mogućnosti, a predstavljene su i usluge Evropske mreže preduzetništva koje olakšavaju pristup ovom programu. Predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Tijana Knežević, nacionalna kontakt osoba za primenu programa Horizont 2020 za oblast malih i srednjih preduzeća predstaviula je inovacioni sistem u funkciji razvoja i podrške inovacionim privrednim društvima i mogućnosti i instrumente pristupa okvirnom programu Horizont 2020.

Horizont 2020 je novi okvirni program za istraživanje i inovacije je koji obuhvata sve programe za istraživanja i inovacije koji su bili finansirani kroz okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj, program CIP i preko Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju. Startovao je 2014. godine i trajaće do 2020. godine. Republika Srbija, pristupila je ovom programu u julu 2014. godine kao kandidat za članstvo u EU i ima ravnopravan status u apliciranju za sredstva ovog programa, kao i članice EU. Horizont 2020 ima za cilj da se, u odnosu na FP7, intenzivnije fokusira na inovacije i aktivnosti bliske trištu. Evropski istraživački savet će dobiti više sredstava, a takođe će se više pažnje posvetiti područjima sa manje razvijenom naučnom infrastrukturom i malim i srednjim preduzećima. Horizont 2020 čine tri glavne teme: Izvrsnost u nauci (Excellence in Science), Vođstvo u industriji (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Social Challenges).

Usluge Evropske mreže preduzetništva u službi pristupu programu Horizont 2020, predstavio je Marko Kovačević iz Privredne komore Srbije. Delovanjem Evropske mreže preduzetništva u Srbiji mala i srednja preduzeća i preduzetnici u poziciji su da dobiju informacije o uslovima za ulazak na tržište Evropske unije (relevantni zakoni, direktive…), prilikama za izvoz, javnim nabavkama, novim tehnologijama, potencijalnim partnerima, mogućnostima tehnološkog razvoja i Okvirnim programima Evropske unije, kao i da sa jednog mesta imaju pristup novim tehnologijama. Prave informacije i prava informativna rešenja za probleme malih i srednjih preduzeća će doprineti razvitku sektora MSP i njegovom razvoju na današnjim dinamičnim i otvorenim tržištima. Evropska mreža preduzetništva (Enterprise Europe Network) je aktivna u više u 49 zemalja širom sveta. Sa više od 600 partnera (agencije, univerziteti, istraživačko-tehnološke razvojne institucije…), ova Mreža predstavlja najveću međunarodnu organizaciju koja promoviše i pomaže rad malih i srednjih preduzeća. Preko mreže mala i srednja preduzeća mogu da ostvare poslovnu saradnju sa inostranim partnerima. Više o evropskoj mreži preduzetništva saznajte na adresi: www.een.rs

Preuzmite prezentaciju: Instrument podrške za mala i srednja preduzeća – Horizont 2020

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom