Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

12.02.2015                  Primena Zakona o upravljanju otpadom u tekstilnoj i industriji kože i obuće

U cilju informisanja privrede, Regionalna privredna komora Valjevo, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, organizovala je stručni skup na temu regulisanja praktičnih problema proizvođača u oblasti tekstilne i industrije kože i obuće, u toku primene Zakona o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br. 36/2009 i 88/2010). Sastanak je organizovan sa ciljem da se, kroz neposredni razgovor sa predstavnicima kompetentnih institucija, dođe do što konkretnijih odgovora na pitanja koja se odnose na: pravilno definisanje određenih pojmova, obaveza i odgovornosti proizvođača u postupku zbrinjavanja tekstilnog i kožnog otpada, posebno kod aktivnog oplemenjavanja robe u lohn-poslovima (obračun carinskih dažbina na otpadni uvozni materijal), kriterijume i način klasifikacije otpada, izradu odgovarajuće dokumentacije (Pravilnik o upravljanju otpadom) i druga pitanja od značaja za ovu oblast. O ovim temama, sa privrednicima su razgovarali Radmila Šerović, načelnik Odeljenja za upravljanje otpadom Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Veselin Milošević, pomoćnik direktora i Dragan Simić, načelnik Uprave carina – Sektora za carinske postupke i carinske procedure – Beograd.

Pored privrednih društava, koja se bave neposrednom proizvodnjom gotovih proizvoda u tekstilnoj i kožarskoj industriji, odnosno, uvozom radi daljeg izvoza (oplemenjivanjem), sastanku su prisustvovali i predstavnici inspekcijskih organa, lokalnih samouprava, javnih komunalnih preduzeća i ostali subjekati nadležni za sprovođenje, kontrolu i nadzor predmetnog Zakona.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Dijanu Jeremić, sekretara Udruženja za industriju, energetiku i rudarstvo, tel: 014/221-721, e-mail: dijana@rpk-valjevo.co.rs.

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom