Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

26.04.2018                  Održan seminar - Efikasno upravljanje saradnicima

U suorganizaciji Elit akademije iz Italije, Grada Valjeva i Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, danas je u Valjevu održan seminar na temu efikasnog upravljanja saradnicima i uređivanja poslovne organizacije, odnosno upravljanja ljudskim resursima.

Seminar je bio namenjen menadžerima preduzeća svih delatnosti i veličina, mada postoje određene razlike u pravilima dobrog upravljanja ljudskim resursima u zavisnosti od delatnosti, pa i veličine preduzeća. Na seminaru je razmatran tеst kојi оtkrivа еfikаsnоst zаpоslеnih kао i njihоvе kаrаktеristikе u pоslоvnоm оkružеnju, efikаsnо uprаvlјаnjе sаrаdnicimа i hоrеkа kаnаl, kоmunikаciја u pоslоvnоm оkružеnju, kao i mogućnosti uspоstаvlјаnja privrеdnе i pоslоvnе sаrаdnjе srpskih i itаliјаnskih kоmpаniја nа Bаlkаnu. Prisutni menadžeri preduzeća imalu su priliku da iz prve ruke dobiju informacije o efektima najsavremenijih metoda i tehnika koje su primenjene širom sveta u upravljanju ljudskim resursima, poput team building-a, motivacionih treninga i sl.

Elitna italijanska akademija za selekciju, testiranje, obuku, motivaciju menadžera i zaposlenih, osnovana je u Firenci, u Italiji 2015. godine. Bavi se ljudskim resursima kroz obuku i motivaciju zaposlenih omogućava kompanijama da izvuku maksimum iz svog tima. kao partner sva mala i srednja preduzeća koja žele stabilan, ali brz rast, razvoj i poboljšanje organizacijskih aspekata, u ponudi ima konsultantske projekte i personalizovane obuke, kvalifikovane tutore koji mogu pružiti podršku klijentu u fazi primene naučenih metoda.

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom