Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

08.05.2018                  Digitalna transformacija

Nedavno istraživanje Centra za digitalnu transformaciju, osnovanog pri Privrednoj komori Srbije, koje je pre dva meseca aktivirano u cilju digitalizacije malih i srednjih preduzeća i podizanju njihove konkurentnosti na evropskom tržištu, je pokazalo da od 340 analiziranih malih i srednjih preduzeća u Srbiji, njih 60 odsto nema digitalnu strategiju, dok preostalih 40 odsto ima digitalnu strategiju koja se uglavnom tiče nabavke računara i korišćenja nekih oblika poslovne digitalne komunikacije.
Tim povodom, danas su predstavnici RPK Valjevo prisustvovali predavanju u PKS - PK Beograda, u cilju pripreme za angažovanje konsultanata koji bi, odlazili u preduzeća i pružali savete tim preduzećima u vezi sa digitalnom transformacijom.
Projekat koji će pomagati čitavom sektoru MSP da se efikasno uključi u proces digitalne transformacije poslovanja je urađen po modelu Nemačke i Austrije, a uz podršku Austrijske privredne komore i Nemačke razvojne saradnje (GIZ).
Sledeći koraci su, obezbedjivanje fondova vezanih za subvencionisanje privrede, utvrdjivanje stepena njihove digitalizovanosti i povezivanje sa nosiocima tehnologija.
Cilj Centra je da do kraja 2018. oko 40 preduzeća ima izrađenu "mapu puta digitalizacije" i započetu implementaciju tehnoloških rešenja.

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom