Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

09.05.2018                  Radionica „Studija slučaja učenja kroz rad - dualnog obrazovanja“

U Privrednoj komori Srbije - PK Beograda, održana je radionica „Studija slučaja učenja kroz rad - dualnog obrazovanja“.
PKS – RPK Valjevo učestvuje, u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, u projektu Učenje kroz rad – izgradnja partnerskih institucija u Dunavskom regionu sa ciljem efikasnije modernizacije sistema stručnog obrazovanja (Learning by Doing – targeted capacity bulding of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET systems) koji se bavi izazovima inplementacije učenja kroz rad u stručnom obrazovanju.
Na radionici je kao rezultat dosadašnjeg sprovođenja Projekta predstavljena vizija učenja kroz rad - dualnog obrazovanja“ i iskustva sa lokala.
Interaktivno su obrađene teme "Viziја Učеnjа krоz rаd – duаlnоg оbrаzоvаnjа i spоlјаšnjе МОGUĆNОSТI i PRЕТNјЕ" i "Viziја Učеnjа krоz rаd – duаlnоg оbrаzоvаnjа i unutrаšnjе SNАGЕ i SLАBОSТI"

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom