Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

22.05.2018                  Konstituisan Odbor sektora usluga RPK Valjevo

Danas je u Regionalnoj privrednoj komori Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga konstituisan Odbor sektora usluga, čime je završen process konstituisanja sektorskih odbora. Pre ovog, konstituisani su odbori sektora poljoprivrede i sektora industrije i tako je zaokružen sistem nove organizacije komorskog sistema na nivou regionalne komore.

Odbor sektora usluga obuhvata provredna društva na regionalnom području, koja po delatnosti, na nivou Privredne komore Srbije, pripadaju Udruženju za trgovinu, Udruženju za turizam, Udruženju za saobraćaj, Udruženju za stručne, naučne i tehničke delatnosti, Udruženju za komunalne delatnosti, Udruženju za privatno obezbeđenje i druge uslužne delatnosti, Udruženju za kreativnu industriju, Udruženju za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije i Udruženju za elektronske komunikacije i informaciono društvo. U ovih devet udruženja, razvrstana su privredna društva u vrlo širokom spektru delatnosti - trgovine, turistička preduzeća, firme u oblasti računovodstva, konsaltinga, marketinga, štamparska delatnost, dizajn, javna komunalna preduzeća, otkup i prerada sekundarnih sirovina, banke, osiguravajuće kuće, kurirske službe, IT kompanije i sl. Sektor usluga broji najveći broj privrednih društava na regionalnom području - udeo od 56%, učestvuje sa 36% u ukupnom broju zaposlenih u privredi i učestvuje sa 39% u ukupnom poslovnom prihodu.

Za predsednika Odbora sektora usluga izabran je Desimir Tadić, suvlasnik i generalni director trgovinskog lanca "Europrom" iz Valjeva, a za zamenika predsednika, Darko Vuković, director kompanije "Elixir Group" iz Šapca.

Na sednici su razmatrane aktivnosti Privredne komore Srbije u prethodnoj, kao i planovi u ovoj godini u oblasti sektora usluga, o čemu je govorila Maja Stošković, direktor sektora usluga na nivou Privredne komore Srbije. Ona je istakla da je preko komorskog sistema plasiran veliki broj inicijativa privrede koje su upućene nadležnim ministarstvima preko radnih grupa u kojima su prisutni predstavnici komore. Održan je veliki broj edukacija u brojnim oblastima od značaja za poslovanje privrede, održane su javne rasprave u vezi nacrta zakona i podzakonskih akata, upućene primedbe i sugestije. Izdat je veliki broj potvrda, uverenja i mišljenja u okviru javnih ovlašćenja PKS, a počele su i pripreme za implementaciju modela dualnog obrazovanja.

Trendove u poslovanju sektora usluga na regionalnom nivou predstavili su Biljana Vukomanović, koordinator usluga i Nenad Spasenić, samostalni stručni saradnik za usluge, a članovi odbora predložili su da se u narednom period obrazuju sekcije za pojedine oblasti privrede u sektoru, kao i da se pripreme predlozi i sugestije za izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju, kako bi bio primenljiviji i dao očekivane rezultate i za privredu i za učenike. U skladu sa očekivanjima privrednika, tema naredne sednice biće nedostatak kvalifikovane radne snage i primena Zakona o dualnom obrazovanju.

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom