Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

13.07.2018                  Ekоlоški izаzоvi privrеdе nа pоdručјu rеgiје

U Regionalnoj privrednoj komori Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga održan je stručni skup na temu „Ekоlоški izаzоvi privrеdе nа pоdručјu rеgiје i prеdvidivа аgеndа rеšеnjа“. Na skupu je predstavljen aktuelni makroekonomski ambijent u oblast zaštite životne sredine, kao i očekivana regulativa na nivou strategije i propisa koji su u primeni ili u proceduri usvajanja. Takođe, razgovarano je o budžetskim linijama na nivou Republike Srbije i na nivou jedinica loklane samouprave koje su namenjene unapređenju zaštite životne sredine, odnosno nenamenskom raspolaganju sredstvima na ovim pozicijama.

Poslovni ambijent u Republici Srbiji, sa aspekta primene mera za zaštitu životne sredine i harmonizacije sa propisima EU, bliže je predstavio rukovodilac Službе zа cirkulаrnu еkоnоmiјu Privredne komore Srbije, Siniša Мitrоvić, uz diskusiju sa predstavnicima ekološke inspekcije gradske uprave Valjevo i predstavnicima kompanija iz oblasti industrijske proizvodnje i reciklaže.

Na osnovu iznetih iskustava, zaključeno je da veliko oterećenje u poslovanju proizvodnih kompanija predstavlja Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, koju propisuju jedinice lokalnih samouprava u odnosu na površinu nekretnina kompanija ili u procentu od 0,1 do 0,4 odsto od bruto prometa kompanije na godišnjem nivou. Sredstva od ove naknade u potpunosti se slivaju u budžet jedinice lokalne samouprave, a visina naknade značajno se razlikuje od jedne do druge loklane samouprave. Poseban problem proizilazi iz činjenice da lokalne samouprave nisu uslovljene da prikupljena sredstva usmere na oblast ekologije, već mogu i nenamenski utrošiti ova sredstva na druge budžetske linije. Usled toga, veoma mali deo ovih sredstava se vraća privredi kroz razvojne projekte u oblasti životne sredine i to je ono što hitno treba menjati.

Predloženo je da se formuliše odgovarajuća inicijativa koja treba da ukaže na značaj ulaganja u zaštitu životne sredine i da istakne značaj što je moguće hitnijeg usmeravanja sredstva koja potiču od uplaćenih ekoloških taksi u razvojne projekte kompanija, kako bi se privreda što bolje pripremila za očekivano otvaranje Poglavlja 27 u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. Republiku Srbiju očekuje veliki broj novih propisa i standard u oblasti zaštite životne sredine, i po svim procenama, ekologija će biti ključni aspekt konkurentnosti privrede. Samo one kompanije koje budu ispunjavale rigorozne ekološke standarde u procesu proizvodnje, imaće prilku da plasiraju svoje proizvode na tržište EU.

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom