Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

15.11.2018                  5. Sednica Parlamenta privrednika - priznanja za najbolje u 2018. godini

U okviru pete sednice Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, održana je svečana dodela priznanja privrednicima za poseban doprinos razvoju privrede regiona i za regionalnog poslovnog lidera u 2018. godini.

U okviru radnog dela sednice, razmatrane su pokrenute i realizovane inicijative privrede sa regionalnog područja. Po rečima Kristne Đurić, rukovodioca Centra za pravne i ekonomske inicijative i politike, od početka godine upućeno je oko 200 inicijativa privrede preme nadležnim državnim organima na nacionalnom i lokalnom nivou. Stručne službe komore aktivno su uključene u procedure donošenja novih propisa kroz upućivanje mišljenja i stavova privrede u postupku javne rasprave. Privredna komora Srbije ima svoje predstavnike u radnim grupama ministarstava za izradu propisa. Takođe, upućen je veliki broj inicijativa za izmene i dopune važećih propisa.

Plan rada regionalne komore u 2019. godini predstavio je direktor, Stanko Marković. Plan rada koncipiran je na iskustvima u relizaciji aktivnosti u 2018. godini i obuhvatiće organizaciju skupova, seminara, radionica i sl. u cilju informisanja privrede o poslovnom i pravnom ambijentu na lokalnom i nacionalnom nivou, organizaciju privrednih susreta, učešća na sajmskim nastupima, konferencijama, pokretanje inicijativa, distribuciju informacija od značaja za poslovanje, usluge u opblasti javnih ovlašćenja (uverenje o poreklu robe, overa dokumenata, ata karneti, kvalifikovani elektronski sertifikat...), saradnju sa medijima, promociju...

Savetnica predesednika PKS, Nermina Ljubović, predstavila je projekat “Smart factory HUB” namenjen proizvodnim malim i srednjim preduzećima. Preduzeća će biti u prilici da apliciraju tako što će plasirati svoju inovaciju na portal koji će biti dostupan u 13 zemalja dunavskog regiona. Na ovaj način moćiće da budu prepoznati od partnera iz drugih zemalja i da uspostave saradnju kroz plasman svojih ideja.

U zaključcima sednice, usvojene su inicijative da se uputi predlog za izmene i dopune člana 6. Zakona o dualnom obrazovanju i da se inicira usvajanje propisa kojim bi se zabranila prodaja proizvoda ispod neto fakturne cene.

U svečanom delu sednice dodeljena su priznanja za regionalnog poslovnog lidera i poseban doprinos razvoju privrede regiona u 2018. godini.

Priznanja za regionalne poslovne lidere uručena su lično, Milenci Srećković, direktorki kompanije "SET" Šabac i Dr spec Aleksandru Jokiću, direktoru "Specijalne bolnice" Banja Koviljača.

Priznanja za poseban doprinos razvoju privrede regiona uručena su privrednim društvima:

1. EP-BELT Loznica za sektor industrije
2. PODGORINA FRUCHT Osečina za sektor poljoptrivrede
3. ELIXIR GROUP Šabac za sektor usluga

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom