Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

23.11.2018                  Platforma za izradu lokalnih programa mera podrške polјoprivredi

U Regionalnoj privrednoj komori Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, Stalna konferencija gradova i opština i Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – faza 3“, organizovali su radionicu na temu „Platforma za izradu lokalnih programa mera podrške polјoprivredi i ruralnom razvoju“.

Sa namerom da olakša proces komunikacije i razmene dokumenata između MPŠV i AP/JLS, Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je pripremilo Platformu za pripremu i obradu programa mera podrške AP/JLS. Platforma prati najnovije trendove u svetu komunikacija i na jasan i deskriptivan način pomaže AP/JLS u ostvarivanju komunikacije sa MPŠV. Takođe, Platforma pomaže predstavnicima AP/JLS u pripremi i dostavlјanju programa i izveštaja, a predstavnicima ministarstva u obradi njihovih zahteva, razmeni dokumenata nadležnih sektora ministarstva, a služi i za potrebe analitike.

Predstavnici ministarstva upoznali su učesnike radionice sa principom funkcionisanja platform, a na praktičnom primeru testiran je unos Programa i izveštaja u sistem. Gradovi i opštine koji do sada nisu izrađivali Program, imali su priliku da se upoznaju sa celokupnim sistemom za pripremu i obradu programa mera podrške.

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom