Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

17.01.2019                  Savetovanje na temu sastavljanja finansijskih izveštaja za 2018.

Kompanija PARAGRAF LEX DOO iz Beograda, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije – Regionalnom privrednom komorom Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, tradicionalno su organizovali besplatno savetovanja na temu sastavljanja finansijskog izveštaja i utvrđivanja poreza na dobit za 2018. godinu, za računovođe privatnog i javnog sektora.

U delu predavanja koji je bio namenjen računovođama privatnog sektora razmatrane su teme vrednovanja pozicija finansijskih izveštaja, sastavljanja obrazaca finansijskih izveštaja, dostavljanja i registracije finansijskih izveštaja, usklađivanja prihoda i rashoda u poreskom bilansu, obračunavanja poreske amortizacije, kapitalni dobici i gubici, transferne cene, poreski podsticaji i utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnici) – specifična pitanja.

Za računovođe javnog sektora, predstavljene su pripreme za podnošenje finansijskih izveštaja za budžetske korisnike i konsolidovani finansijski izveštaj, porez na dobit, finansijsko upravljanje i kontrola po preporukama Državne revizorske institucije, novine u propisima, javne nabavke i radni odnosi i isplata zarada zaposlenima.

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom