Home

U fokusuPregled svih vesti iz komore...

06.03.2019                  Održan Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom

U Regionalnoj privrednoj komori Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga održan je dan otvorenih vrata za privredu sa predstavnicima Poreske uprave. Ispred Poreske uprave prisutnima su se obratili Radmila Petković za pitanja poreza na dobit pravnih lica, Biljana Uzelac Rajčić za pitanja porez na dohodak i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i Tihomir Bešević za pitanja poreza na imovinu. Ispred Privredne komore Srbije, sa privrednicima je razgovarala Nevena Rakić, rukovodilac Centra za privredni sistem.

Dan otvorenih vrata ima za cilj uspostavljanje otvorene komunikacije između privrede i državnih organa kako bi se razgovaralo o problemima koji se javljaju u praksi i koji opterećuju poslovanje privrede. Prisutni privrednici imali su dobru priliku da postave pitanja predstavnicima Poreske uprave. Skup je pokazao da u praksi postoji veliki broj problema, predstavnici Poreske uprave su na određena pitanja odgovorili odmah, a jedan broj pitanja biće naknadno analiziran i odgovori će stići preko privredne komore.

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:41:57
bottom